Původ Valachů
Nejasný. Existuje velké množství názorů na původ Valachů, dříve byla nejvíce uznávaná teorie o rumunských pastevcích, kteří přešli Karpaty a usadili se na Moravě, ale od této teorie se postupně upouští. Další teorie pracují spíše s tím, že Valaši jsou v podstatě odnoží Slováků, Rusínů, Poláků nebo jiných národů a nebo jsou to jednoduše Moravané, u kterých se díky velké izolaci vyvinula svébytná kultura.

Počet Valachů
Nevěřil jsem vlastní očím, když jsem si na Internetu přečetl, že Valachů je jenom na Valašsku 700 tisíc, plus ještě k tomu dalších 200 tisíc mimo Valašsko. Tyto odhady jsou opravdu velmi přemrštěné a netuším odkud jejich autor čerpal. Určit počet Valachů samo o sobě je problematické, záleží také na tom, kdo je ještě považován za Valacha, a kdo už ne. Ten, kdo bydlí na Valašsku ? Ten, kdo tam vyrostl ? Ten, jehož předci pocházeli z Valašska ? A kudy vlastně vede hranice Valašska?

Pokud za Valachy považujeme……jejich počet se bude rovnat
Obyvatele Valašska (pro zjednodušení bychom za Valašsko považovali celý okres Vsetín + ORP Valašské Klobouky, Vizovice, Bystřice p.H. a Frenštát p.R.)215 432
Obyvatele Valašska (viz předchozí řádek), kteří odsud i pocházejí117 361
Lidé, kteří mají alespoň jednoho prarodiče z Valašska (viz první řádek)kolem 500 000

V bakalářské práci Ivety Janošové na téma Demogeografická a sídelní charakteristika Valašska lze také narazit na informaci, že “K 1.1.2008 na Valašsku žilo v jádru regionu 177 153 osob, v okrajových oblastech 138 818,v přechodných 69 656 a to je celkem 385 627 obyvatel”.  Tento odhad by se při opravdu velmi širokém pojetí regionu Valašsko také mohl shodovat s realitou.