Mezi lety 1855 až 1930 se mnoho Valachů rozhodlo emigrovat do USA. Usadili se nejvíce v Texasu, kde především v okolí města La Grange založili i několik obcí (Vsetin, Hostyn, Frenstat, Dubina, Roznov, Kocicina, Moravan, Praha aj.). Další komunity Valachů byly (nebo ještě jsou) v mnoha obcích ve státech Connecticut, Wisconsin, Illinois, New York i jinde. V těchto oblastech se vyskytuje mnoho typicky valašských příjmení a nejstarší generace umí i pár slov česky.

Hřbitov v obci Vsetin, Texas
Praha, Texas

Mapa Valachů v Americe

(Tato mapa se zakládá na velice kusých informacích a slouží tudíž pouze jako orientační. Zachycuje osud pouze zlomku amerických Valachů. U červené značky je známa konkrétní americká obec, kde Valaši skončli, u zelené je znám okres a u světle modré je znám pouze stát. Při kliknutí na danou obec se zobrazí odkud sem Valaši přišli, jejich počet a roky jejich narození nebo roky dosídlení. Na mapě jsou zaznačeny i obce na Valašsku odkud emigranti pocházeli a jejich cílové destinace).


Valaši v Kanadě


Jediní známí Valaši v Kanadě jsou obyvatelé Francovy Lhoty,kteří kolem roku 1930 osídlili jih Alberty a Saskatchewanu.