Po druhé světové válce byli z pohraničí vyhnáni Němci a bylo potřeba najít do vylidněných vesnic nové obyvatele. Chudí Valaši na tuto výzvu slyšeli a do pohraničí jich odešlo mezi lety 1945 až 1950 přibližně 10-20% (v některých obcích i přes 50%). I když se část z nich později vrátila zpět na Valašsko, většina tu zůstala a zanechala tu (dost často velmi ničivou) stopu. Můžete zde často narazit na valašská přijímení (např. starostka Sobotína se jmenuje Iveta Fojtíková, starosta Šternberka Stanislav Orság apod.). Valaši v celém pohraničí pojmenovali pouze jedinou vesnici – Novou Seninku (u Starého Města).

Následující mapa ukazuje,do kterých částí Sudet mířili lidé z okolí Valašských Klobouk (oblasti osídlené z jiných oblastí Valašska jsou samozřejmě mnohem větší). Modře jsou vyznačeny obce odkud přišli,zeleně potom jejich nové domovy v pohraničí. Valaši většinou skončili v těch nejméně atraktivních lokalitách na severní Moravě (okolí Velkých Losin, Rýmařova, Vidnavy aj.). Některým se podařilo dosídlit okolí Znojma a Mikulova. Valachům byly často přidělovány ty nejhorší a nejmenší statky. (zdroj)

Obce na Mikulovsku, u kterých byl zjištěn vysoký podíl dosídlenců z okresu Vsetín (zdroj):

  • Perná – 32,4% (téměř všichni z Halenkova)
  • Bavory – 32%
  • Novosedly – 26%
  • Dobré Pole – 25%
  • Milovice – 14% (někdy se uvádí 20%)